FFA Global Sverige

BAKGRUND
FFA Global är en fristående internationell organisation som grundades i Kanada 2012, med syfte att nå ungdomar i riskzonen för livsstilskriminalitet, droger, utanförskap och marginalisering, för att hjälpa dem till ett meningsfullt liv. För närvarande bedrivs verksamhet i Kanada, Sverige och Zambia.

I Sverige har FFA Global tecknat ett samarbetsavtal med Erikshjälpen, som därmed blivit delägare i  konceptet. Målgruppen i Sverige är i första hand ensamkommande flyktingungdomar.

FFA Globals program bygger på kristen grund, men välkomnar alla och respekterar varje deltagares personliga övertygelse.

VISION
Med fotbollen som redskap vill vi lyfta ungdomar ur hopplöshet, utanförskap och marginalisering och motivera, utmana och hjälpa dem att utveckla sin fulla potential inom fyra fokusområden – sportsligt, akademiskt, socialt och existentiellt.

HUR ARBETAR FFA GLOBAL?
I samverkan med lokala partners och engagerade fotbollsklubbar erbjuder vi ett utvecklingsprogram som är centrerat kring fotbollen, men som också fokuserar på lärande, sociala färdigheter och värdegrundsfrågor.

Den som får en plats i FFA Globals program får hjälp att sätta personliga mål inom de fyra fokusområdena. För att hjälpa deltagarna att nå sina mål arbetar vi med tre grundläggande komponenter – fotboll, mentorskap och Life Class.

- Fotboll
Deltagare i FFA Globals program tränar och spelar med etablerade fotbollsklubbar.

- Mentorskap
Alla deltagare i FFA Globals program tilldelas en personlig mentor. Mentorns uppgift är att vara en vuxen förebild som uppmuntrar, vägleder och stöttar ungdomen inom de fyra fokusområden som programmet kretsar kring.

 - Life Class
En gång i veckan träffas deltagarna till Life Class. Syftet är att skapa ett forum där alla tankar och funderingar kring livsstils- och värdegrundsfrågor kan ventileras, och på så sätt bidra till deltagarnas personliga utveckling och mognad. En erfaren vuxen ledare håller i träffarna, som bygger på ett beprövat material vilket uppmuntrar till delaktighet och reflektion.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options