Fokusområden

FFA Global arbetar med att stärka och utveckla ungdomar inom följande fokusområden:

SPORTSLIGT
Övergripande mål: Att deltagarna utvecklas och når sin fulla potential fotbollsmässigt.

Delmål: Förståelse för fotbollsteori. Utveckla laganda, disciplin och uthållighet. Skapa förståelse för kroppens funktioner och behov. Förstärka individuella färdigheter.

Metod: FFA:s deltagare kopplas till utvalda fotbollsklubbar där de tränas, utmanas och utvecklas.

AKADEMISKT
Övergripande mål: Att deltagarna fullgör sin skolgång efter bästa förmåga och motiveras till vidare utbildning utifrån personliga gåvor och förutsättningar.

Delmål: Att skolgången sköts och läxor görs. Att man uppför sig väl och är ett föredöme för andra i skolan.

Metod: Den personlige mentorn följer upp hur deltagaren fungerar i skolan.

SOCIALT
Övergripande mål: Att deltagarna utvecklas till fungerande och ansvarstagande individer i samhället.

Delmål: Att deltagarna lär sig grundläggande sociala färdigheter, som att ta ansvar för sig själva och för andra, att passa tider, fungera i grupp, visa hänsyn och respekt gentemot andra.

Metod: Regelbundna träffar i Life Class, där man jobbar med grundläggande värderings- och livsstilsfrågor. Den personlige mentorn ger stöd, korrigering och uppmuntran, i samverkan med vårdnadshavare, skola och fotbollsklubb.

EXISTENTIELLT
Övergripande mål: Att deltagarna hittar en sund existentiell grund, utvecklar civilkurage, en god karaktär och blir aktivt deltagande i en positiv gemenskap.

Delmål: Att deltagarna arbetar med sina värderingar och attityder och reflekterar kring syfte, mening och mål i livet.

Metod: Regelbundna träffar med Life Class, tillsammans med en erfaren och mogen ledare, som utbildas och coachas av FFA Global. Tillgång till en personlig mentor, som genomgått FFA:s mentorsutbildning.

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options