Kurser

MENTORSKAP
FFA Globals mentorskurs är en interaktiv, informativ och ovärderlig resurs när det kommer till mentorskap. Kursen strävar efter att bidra till förståelsen av mentorsrollen såväl som att erbjuda praktiska färdigheter och verktyg som du kommer att få användning för under mentorstiden.

Ämnen som tas upp under kursen är bland annat:
- Personlig medvetenhet
- Fördomar och förståelse
- Förmåga att lyssna
- Kommunikationen bortom språket
- Utvärderingsmetoder
- Strävan efter existentiell utveckling

Kursen ges under en heldag och riktar sig till alla som vill vara mentorer inom FFA Globals program.

Nästa kurstillfälle: 29 oktober i Västerås. För mer information, kontakta Ernesto Ferreira: 0708-639315

I TRYGGA HÄNDER
I Trygga Händer är en etisk vägledning och utbildning för arbete bland barn och unga. Denna syftar till att förebygga övergrepp och kränkningar. Genom utbildningen vill vi ge ledare inom FFA Global redskap att identifiera olika former av övergrepp, reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i verksamheten samt agera som förebilder och ledare med barnets bästa för ögonen.

Kursen har utvecklats av Frälsningsarmén och ges av licensierade kursledare under en heldag. Den riktar sig till alla ledare inom FFA Globals program.

Nästa kurstillfälle:

FORTBILDNING
FFA Global samlar regelbundet alla lokala projektledare till fortbildning. Teman för kurstillfällena varierar utifrån behov.

Nästa kurstillfälle: #Värme – en utbildning i asyl och migrationsfrågor (anordnas av SKR). Jönköping 10-11 november. För mer information och anmälan, kontakta Håkan Giselsson: 0703-622 377.

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options