Vårt program

Tillsammans med lokala partners erbjuder vi ett utvecklingsprogram som kombinerar fotboll med lärande, sociala färdigheter och värdegrundsfrågor. Vi arbetar med tre kompletterande metoder – fotboll, Life Class och mentorskap.

Läs mer om vårt program...
Life Class

Life class

FFA Globals deltagare samlas regelbundet till Life Class. I ett respektfullt och accepterande sammanhang, ges möjligheten till samtal om livsstil, beteenden och värderingar.

Läs mer om Life Class...

Mentorskap

Att vara mentor inom FFA Global innebär att erbjuda en ung person möjligheten till en positiv och utvecklande relation. Mentorns uppgift är att uppmuntra och stötta deltagaren inom de fyra fokusområden som vårt program kretsar kring. Kanske är du intresserad av att bli mentor?

Läs mer om mentorskap...
Mentor hos FFA Global

Kommande event

september, 2022

Denna månad har vi inte några event inplanerade

Kolla in samtliga våra kommande event

till eventsidan
Våra sponsorer
Vätterhem
Koneo
Vitamin Well
Klubbhuset