Om ffa global

FFA Global är en fristående internationell organisation som grundades i Kanada 2012. Syftet är att nå ungdomar i riskzonen för utanförskap och marginalisering, för att hjälpa dem till ett meningsfullt liv. För närvarande bedrivs verksamhet i Kanada, Sverige, Ghana och Zambia.

I Sverige har FFA Global tecknat ett samarbetsavtal med Erikshjälpen, som därmed blivit delägare i konceptet.

FFA Globals program bygger på kristen grund, men välkomnar alla och respekterar varje deltagares personliga övertygelse.

VÅR VISION

Med fotbollen som redskap lyfter vi ungdomar ur hopplöshet, utanförskap och marginalisering. Vi motiverar, utmanar och hjälper dem att utveckla sin fulla potential – sportsligt, akademiskt, socialt och existentiellt.

Vårt program

I samverkan med lokala partners och engagerade fotbollsklubbar erbjuder vi ett utvecklingsprogram som är centrerat kring fotboll, men som också fokuserar på lärande, sociala färdigheter och värdegrundsfrågor.

Deltagare i FFA Globals program får hjälp att sätta personliga mål inom våra fyra fokusområden. För att hjälpa ungdomarna att nå sina mål, arbetar vi med tre kompletterande metoder – fotboll, mentorskap och Life Class.

FOTBOLL
Våra deltagare tränar och spelar med etablerade fotbollsklubbar.

MENTORSKAP
Våra deltagare tilldelas en mentor, som har till uppgift att vara en vuxen förebild som uppmuntrar, vägleder och hjälper våra deltagare att nå sin fulla potential inom de fyra fokusområden som programmet kretsar kring.
Läs mer…

LIFE CLASS
Våra deltagare träffas regelbundet till Life Class. Syftet är att skapa ett forum där alla tankar och funderingar kring livsstils- och värderingsfrågor kan ventileras. Samlingarna bygger på ett material som är framtaget av FFA Global i Sverige, i samarbete med Studieförbundet Bilda.
Läs mer…

Våra sponsorer
Vätterhem
Koneo
Vitamin Well
Klubbhuset