Kurser

I TRYGGA HÄNDER

I Trygga Händer är en etisk vägledning och utbildning för arbete bland barn och unga. Denna syftar till att förebygga övergrepp och kränkningar. Genom utbildningen vill vi ge ledare inom FFA Global redskap att identifiera olika former av övergrepp, reagera över bristfälliga beteenden och rutiner i verksamheten samt agera som förebilder och ledare med barnets bästa för ögonen.

Kursen har utvecklats av Frälsningsarmén och ges av licensierade kursledare under en heldag. Den riktar sig till alla ledare inom FFA Globals program.

Nästa kurstillfälle:

Info:

MENTORSUTBILDNING

Genom FFA Globals mentorsutbildning vill vi ge kunskap och förståelse om vad mentorsrollen innebär. Det är en informativ och interaktiv kurs där vi tar upp ämnen som:
– Vad innebär det att vara mentor?
– Använda sig själv som verktyg
– Den svåra konsten att samtala
– I Trygga Händer (kortversion)
– Målmedveten vägledning

Utbildningen ges under en heldag och riktar sig till alla som vill vara mentorer inom FFA Globals program.

Nästa kurstillfälle:

Info: —

FORTBILDNING

FFA Global samlar regelbundet alla lokala ledare till fortbildning och erfarenhetsutbyte. Teman för kurstillfällena varierar utifrån behov.

Nästa kurstillfälle:

Info:

Våra sponsorer
Vätterhem
Koneo
Vitamin Well
Klubbhuset