Mentorskap

Deltagare i FFA Globals program tilldelas en personlig mentor. Mentorns uppgift är att vara en vuxen förebild som uppmuntrar, vägleder och stöttar ungdomen att nå sina personliga mål inom de fyra fokusområden som programmet kretsar kring.

Att vara mentor inom FFA Global innebär att man åtar sig att regelbundet träffa en ung person under en säsong. Fokus under träffarna ligger på utvecklande samtal, men det finns också möjlighet att hitta på roliga och lärorika saker tillsammans. Vi erbjuder utbildning och handledning och tillhandahåller de verktyg som behövs för utvecklingssamtalen.

Är du intresserad av att vara mentor? Vi söker människor med olika personlighet, intressen, bakgrund och livserfarenhet till vårt program. Genom en berikande mångfald får vi möjlighet att matcha rätt personer med varandra.

Innan man påbörjar sitt uppdrag som mentor måste man genomgå en endagsutbildning samt lämna utdrag ur belastningsregistret.

För mig är mentorskap något väldigt viktigt. Att ha någon som man litar på, som kan dela kloka tankar och som lyssnar, har varit en väsentlig del i min egen personliga utveckling. Att sedan kunna fortsätta och erbjuda någon annan samma stöttade relation känns helt naturligt. I synnerhet efter att ha sett frukten av detta i mitt eget liv.
/ Chris Mingay, ledare för FFA Global i Helsingborg

För mig, som haft flera mentorer, har det betytt allt. Det har gett mig ett slags säkerhetsnätverk, som innebär att det alltid kommer att finnas någon där för mig, som jag kan prata med om allt. Men det har också hjälpt mig att hålla mig på plats, genom att jag tvingats vara ansvarig inför någon.
/ Alexander Ryan, tidigare deltagare i FFA Global i Toronto, numera ledare i Helsingborg

JAG VILL BLI MENTOR. VAD SKA JAG GÖRA?

Om du tror att du har vad som krävs för att vara mentor – kontakta ledaren på din ort.
Du kommer då att få hjälp med att ta nästa steg och även få information om nästa kurstillfälle.

Våra sponsorer
Vätterhem
Koneo
Vitamin Well
Klubbhuset