Life Class

Våra deltagare samlas regelbundet till Life Class, där de får möjlighet att samtala om frågor som har med livsstil, beteenden och värderingar att göra. Vår målsättning är att skapa ett forum där alla tankar och funderingar kan ventileras, och på så sätt bidra till ungdomarnas personliga utveckling och mognad.

I samarbete med Studieförbundet Bilda utvecklar FFA Global Sverige för närvarande ett helt nytt studiematerial, som tar sin utgångspunkt i svenska förhållanden och de erfarenheter som vi samlat på oss sedan arbetet startade.

Det nya materialet sträcker sig över tre säsonger, där varje säsong har ett övergripande fokus:
Säsong 1: Din plats i laget
Säsong 2: Din plats i samhället
Säsong 3: Din plats i livet

Varje säsong innehåller totalt 20 teman att välja mellan. Utöver dessa ges även möjlighet att bjuda in gästföreläsare, åka på studiebesök eller genomföra olika slags roliga aktiviteter.

Säsong 1: Din plats i laget

1. Ensam är inte stark
2. Ge plats åt andra
3. Lyssna på coachen
4. Ta ansvar
5. Din attityd spelar roll
6. Motivation
7. Jämförelse
8. Idoler och förebilder
9. Lojalitet och uppoffring
10. Konflikthantering
11. Förlåtelse
12. Respekt
13. Förtroende och tillit
14. Mod
15. Fair Play
16. Ömtålig vinnarskalle
17. Hantera motgångar
18. Hantera känslor
19. Uppskattning och bekräftelse
20. Mer än bara ord

Säsong 2: Din plats i samhället

1. Förvaltare
2. Samhällsengagemang och ansvar
3. Demokratiska rättigheter, möjligheter och skyldigheter
4. Typiskt Sverige!
5. Makt att förändra
6. Stå upp för de behövande
7. Personligt ansvar
8. Mentor för livet
9. Överhet och auktoritet
10. Framtidsdrömmar
11. Nå dina mål
12. Prestera under press
13. Förberedelser är halva jobbet
14. Fokusera och prioritera
15. Disciplin och självkontroll
16. Uthållighet
17. Ta konsekvenserna
18. Motgångar och kriser
19. Framgångens baksida
20. En andra chans

Säsong 3: Din plats i livet

1. Du är unik och viktig
2. Mening med livet
3. Mening i livet
4. Stå stadigt
5. Stanna upp och reflektera
6. Människovärde
7. Mänskliga rättigheter och skyldigheter
8. Hållbar livsstil 1
9. Hållbar livsstil 2
10. Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus!
11. Vem är du när ingen ser dig?
12. Sann vänskap
13. Beundransvärd karaktär
14. Goda vanor
15. Avgörande händelser och betydelsefulla personer
16. Självförtroende och självkänsla
17. Tankens betydelse
18. Inflytande och påverkan
19. Kloka livsval
20. Split vision

Våra sponsorer
Vätterhem
Koneo
Vitamin Well
Klubbhuset