Fokusområden

FFA Global arbetar med att stärka och utveckla ungdomar inom följande fokusområden.

SPORTSLIGT

Övergripande mål: Att deltagarna utvecklas och når sin fulla potential fotbollsmässigt.

Delmål: Förståelse för fotbollsteori. Utveckla laganda, disciplin och uthållighet. Skapa förståelse för kroppens funktioner och behov. Förstärka individuella färdigheter.

SOCIALT

Övergripande mål: Att deltagarna utvecklas till fungerande och ansvarstagande individer i samhället.

Delmål: Att deltagarna lär sig grundläggande sociala färdigheter, som att ta ansvar, passa tider, fungera i grupp och visa hänsyn och respekt mot andra.

AKADEMISKT

Övergripande mål: Att deltagarna fullgör sin skolgång efter bästa förmåga och motiveras till vidare utbildning utifrån personliga gåvor och förutsättningar.

Delmål: Att skolgången sköts och läxorna blir gjorda.

EXISTENTIELLT

Övergripande mål: Att deltagarna hittar en existentiell grund med sunda värderingar, utvecklar en god karaktär och blir aktivt deltagande i en positiv gemenskap.

Delmål: Att deltagarna arbetar med sina värderingar och attityder och reflekterar kring syfte, mening och mål i livet.

Våra sponsorer
Vätterhem
Koneo
Vitamin Well
Klubbhuset